کردوان
در واقع ژن مغلوب از نژاد لیگوستیکاست که در امریکا به دست آمده است.
معروف به زنبور طلایی.
تنها ملکه ای که قسمت سر آن مشکی نیست و به رنگ زرد متمایل به قهوه ای است.
کردوان جمعیت سازی چشم گیر و ملکه ای فعال به لحاظ تخم ریزی دارد.
تولید ژل رویال از کردوان ها صرفه اقتصادی دارد.
از لیگوستیکا سطح ارامش بالاتری داشته اما نسبت به کارنیکا آرامش کمتری دارد.
معمولاً پدیده‌ی دریفتینگ یا باخت در سویه های ایتالیایی دیده میشود.
مناسب برای پشتیبان زنبورستان و تکثیر کندو و همچنین تولید عسل تغذیه هستند.

در حال نمایش 7 نتیجه