شرایط وقوانین هزار کندو

متن زیر را خوانده و تایید می‌کنم

هزینه‌ای که اکنون به عنوان پیش‌پرداخت واریز میکنید حدود ۳۰ درصد قیمت نهایی محصول است.

یک هفته قبل از تحویل سفارش با شما ارتباط برقرار شده و الباقی مبلغ را به وسیله لینک پرداختی که برای شما ارسال میشود واریز خواهید نمود.

قبل از سفارش با کارشناسان ما تماس بگیرید.

تحویل محصول به صورت حضور مشتری در محل زنبورستان هزارکندو یا از طریق وسیله‌های نقلیه مسافربری صورت میگیرد. مسئولیت تحویل سالم ملکه(ها) بر عهده شرکت هزارکندوست اما زنبوردار موظف است بلافاصله بعد از تحویل ، سلامت ملکه(ها) را به ما اطلاع دهد و تلفات زمان جابجایی تا زنبورستان و یا معرفی به کلنی به عهده ی زنبوردار است.
برای معرفی بهتر و به حداقل رساندن تلفات میتوانید با مشاورین ما تماس بگیرید.

تعویض ملکه ها بعد از تحویل امکان پذیر نیست مگر اینکه پس از مراحل معرفی ملکه‌های بارور، اگر به مدت دوهفته بعد از آن، تخم‌ریزی نداشته‌باشند، طبق توافق جایگزین برای شما ارسال میشود و یا هزینه مرجوع میگردد.

درصورت مساعد بودن شرایط جوی برای پرورش ملکه‌ها ، زمان شروع تحویل، از تاریخ مذکور آغاز میشود ولی زمان رسیدن ملکه‌ها به دست شما به دو عامل تقدم نوبت ثبت‌نام و اولویت تاریخی که خود در تکمیل خرید ثبت میکنید، بستگی دارد.