قفس شاخون طبیعی

برای سنجیدن حرکت نظافتی کلنی از ملکه سنج استفاده میشود و همچنین میتوان درصد تخم ریزی ملکه را هم با این وسیله سنجید.

کل تعداد حجره ها داخل شابلون 100 عدد میباشد.

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده .

اولین نفر برای بررسی باشید “قفس شاخون طبیعی”