کارنیکا
یکی از دو نژاد معروف در زنبورداری جهان است که مشهور به آرامش و ذخیره عسل بالایی هستند.
این نژاد تا حدود دو برابر نسبت به نژاد بومی کشور با مدیریت یکسان عسل آوری دارد.
اما اگر مدیریت ویژه‌ی کارنیکا را انجام دهیم شدت عسل‌آوری بیشتر میشود.
یکی از این اقدامات جمعیت سازی پایان فصل و استارت بهاره با کندوی هفت قاب به بالا میباشد.
این نژاد در برابر شهد های سنگین و زیاد سطح تخم ریزی خود را به شدت کاهش میدهد. پیشنهاد میشود حتما از طبق و شبکه مانع ملکه برای این نژاد استفاده شود.

در حال نمایش 7 نتیجه