نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

ملکه باکره ایتالیایی

21,000 تومان
هزینه‌ای که اکنون به عنوان پیش‌پرداخت واریز میکنید حدود ۳۰ درصد قیمت نهایی محصول است. یک هفته قبل از تحویل سفارش با شما ارتباط برقرار شده و الباقی مبلغ را به وسیله لینک پرداختی که برای شما ارسال میشود واریز خواهید نمود. قبل از سفارش با کارشناسان ما تماس بگیرید.
شرایط پیش پرداخت کنونی قیمت نهایی (تومان) زمان شروع تحویل

حداقل 10 عدد

21.000 70.000

نیمه دوم اسفند

ملکه باروری طبیعی ایتالیایی

هزینه‌ای که اکنون به عنوان پیش‌پرداخت واریز میکنید حدود ۳۰ درصد قیمت نهایی محصول است. یک هفته قبل از تحویل سفارش با شما ارتباط برقرار شده و الباقی مبلغ را به وسیله لینک پرداختی که برای شما ارسال میشود واریز خواهید نمود. قبل از سفارش با کارشناسان ما تماس بگیرید.

شرایط

پیش پرداخت کنونی قیمت نهایی(تومان) زمان شروع تحویل

داخل قفسک (حداقل 3 عدد)

100.000

300.000

نیمه دوم خرداد

دو قاب جمعیت لانگستروت با کندو 350.000

1.100.000

ملکه لاین ایتالیایی

3,000,000 تومان

هزینه‌ای که اکنون به عنوان پیش‌پرداخت واریز میکنید، حدود ۳۰ درصد قیمت نهایی محصول است.

یک هفته قبل از تحویل سفارش با شما ارتباط برقرار شده و الباقی مبلغ را به وسیله لینک پرداختی که برای شما ارسال میشود واریز خواهید نمود. قبل از سفارش با کارشناسان ما تماس بگیرید.
شرایط پیش پرداخت قیمت نهایی (تومان) زمان شروع تحویل
3 الی 5 قاب جمعیت 3.3۰۰.۰۰۰ 10.۰۰۰.۰۰۰ مرداد ماه

ملکه تلقیح مصنوعی ایتالیایی


هزینه‌ای که اکنون به عنوان پیش‌پرداخت واریز میکنید حدود ۳۰ درصد قیمت نهایی محصول است. یک هفته قبل از تحویل سفارش با شما ارتباط برقرار شده و الباقی مبلغ را به وسیله لینک پرداختی که برای شما ارسال میشود واریز خواهید نمود. قبل از سفارش با کارشناسان ما تماس بگیرید.  

شرایط

پیش پرداخت کنونی قیمت نهایی (تومان)

زمان شروع تحویل

داخل قفسک 360.000 1.200.000 نیمه دوم خرداد
دو قاب جمعیت لانگستروت 1.100.000 3.800.000

کندوبند متوسط و بلند (20 و ۳۰ قابی)

  – تسمه کندو بند – کاربرد آسان و سریع – محکم و با دوام – طول تسمه برای بستن