تست کنه واروا :

سال زنبورداری از مرداد و شهریور سال قبل شروع می‌شود در این دو ماه که در واقع ماههای زنبور سازی و بعد از برداشت عسل شما است کنترل کنه باید با دقت بیشتری انجام پذیرد تست کنه در این دو ماه و پایان فصل زنبورداری باید کمتر از ۲ درصد

زنبورداری کوچ رو بهتر است یا ثابت؟

در واقع زنبورداری رابطه مستقیمی با صحرای اطراف زنبورستان دارد.صحرایی که برای زنبورستان انتخاب می شود برای زنبورداران ثابت یا کوچرو تا حد امکان باید نزدیک به آب شرب تازه و پاک باشد.زنبوردار ثابت باید صحرایی داشته باشد که به لحاظ پوشش گیاهی هم گل های بهاره فراوان ،که برای

زمستانگذرانی زنبورستان :

در زمستان و دمای پایین زنبورها در مناطق سردسیر خوشه‌ای از جمعیت خود درست می‌کنند واضح است که در مناطق سرددطبیعت شهد و گرده نداردزنبورها در حالت نیمه فعال زندگی خود را داخل خوشه سپری می کنند. در این میان موضوع بسیار مهم دقیقا زیر پای زنبورهاست.” عسل” عسل ذخیره

آیا زنبورداری را شروع کنیم ؟

من همیشه به دوستانی که از من این سوال رو پرسیدن خیلی قاطع گفتم: نه!شاید توی ذهنشون اولین چیزی که میاد اینه که منم مثل مابقی، دوست ندارم توی شغلم دست زیاد بشه. اما من اینو میگم اصلا به سواد و تجربه شخص کاری ندارم،به تبلیغاتی هم که مسئولین جهاد