فروشگاه هزار کندو آماده ی معرفی و عرضه ی کالاهای تولید کنندگان صنعت پرورش زنبور عسل می باشد.
هدف ما ایجاد فروشگاهی است که
1-تولید کنندگان ، کالاهای خود را به پرورش دهندگان زنبور عسل به صورت مستقیم و بدون هزینه ی تبلیغات معرفی نمایند و همچنین با امکان فروش در فروشگاه هزار کندو سهم مناسبی از بازار در بستر فضای مجازی داشته باشند.
2-خریداران دسترسی مناسبی به مشخصات ادوات و لوازم صنعت زنبورداری تولید و عرضه شده در کشور را خواهند داشت و کالاهای مورد نظر را با  قیمت های درب کارخانه تهیه نمایند.
3- مرجعی برای معرفی و مقایسه ی کالا ها و ابزار آلات صنعت زنبورداری ایجاد خواهد شد.
 اگر شما هم یکی از تولید کنندگان و یا عرضه کنندگان این صنعت می باشید لطفا فرم زیر را کامل نمایید