چینی :

درواقع با پایه نژاد لیگوستیکاست که با تلاقی نژاد بومی چینی و اصلاح‌نژاد به جهت تولید ژل رویال انجام شده است. تولید ژل این نژاد به شدت بالاست و طبق گزارشات تولید ژل از این نژاد به ازای هرکندو به حتی ۶ کیلوگرم می‌رسد. از این کندوها به عنوان استارتر پرورش ملکه می‌توان استفاده‌کرد.

ملکه های باروری طبیعی:

همه ملکه های بارور که برای شما ارسال می‌شود از طریق شاخن به نوکلئوس‌ها معرفی می‌شوند و استرس معرفی تا حد امکان نوکلئوس‌ها حداقل دو قاب لانگستروت هستند که این مهم برای زمان جفتگیری و بعد از آن کمک زیادی به ذخیره اسپرم در اسپرماتکا ملکه می‌کند. جمعیت‌ها استاندارد هستند و در این نوکلئوس‌ها تغذیه دائماً کنترل می‌شود. ملکه‌های بارور بعد از تخم‌ریزی و تبدیل تخم‌ها به شفیره‌های سربسته شده برای شما ارسال می شود.
ملکه‌های بارور رنگ سال هستند و نیازی به علامت گذاری مجدد نیست.

ملکه باکره:

به ملکه هایی گفته می شود که تازه متولد شده اند و هنوز بارور نشده اند این ملکه ها در همان روز تولد یا یک روز بعد برای شما ارسال می شوند ملکه های باکره حدود سن بلوغ شان ۶ روز است بعد از ۶ روز ملکه اولین پرواز شناسایی را انجام می‌دهد و آماده می شود برای جفت گیری شرایط آب و هوایی، تغذیه و همچنین نحوه معرفی ملکه های باکره تاثیر مستقیم بر روی کیفیت بارور شدن ملکه ها دارد. همه ملکه های تولید شده به روش استارتر و فینیشر تولید می‌شوند و در زمان تولید توجه زیادی به تغذیه کلنی ها می شود ملکه های باکره به صورت رندوم وزن کشی می شود تا سطح کیفیت تولید همیشه حفظ شود

نحوه معرفی ملکه به کلنی

باکره :

دو قاب جمعیت از کلنی مادری جدا کنید که یک قاب تخم سربسته و در حال تولد باشد قاب دوم ترجیحاً عسل باشد.

این دوقاب را سه روز یتیم نگه دارید و بعد از دریافت ملکه‌ها قفس ملکه را به مدت ۲۴ ساعت بین این دو قاب آویزان کنید و بعد از ۲۴ ساعت قسمت خمیر شیرین قفس را باز کنید و اجازه دهید زنبورها باخوردن خمیر شیرین ملکه را آزاد کنند.

یک روز بعد بازدید وجود ملکه را انجام‌دهید و پس از آن تا یک هفته درب کندو را باز نکنید.

نحوه معرفی ملکه بارور و تلقیحی :

دو قاب جمعیت از کلنی مادری جدا کنید که یک قاب تخم سربسته و در حال تولد باشد قاب دوم ترجیحاً عسل باشد.

این دوقاب را سه روز یتیم نگه دارید و بعد از دریافت ملکه روی قاب قفس فشاری نصب کنید و ملکه و جمعیت پرستار را زیر قفس فشاری بفرستید ، دقت کنید حجره‌های زیرقفسه حتماً باید شهد داشته باشند. بعد از یک هفته قفس را بردارید.