ایتالیایی :

نژادی پرجمعیت و نسبتا آرام برای پشتیبانی زنبورستان و یا ازدیاد کندوها قابلیت بالایی دارد. سطح تخم‌ریزی بالایی دارد و رشد جمعیت به صورت انفجاری از اوایل بهار ظهور می کند.
توصیه می شود زنبوردارانی که فروش کندو و کلنی را مدنظر دارند از این نژاد استفاده کنند.
سطح عسل‌آوری نسبت به کارنیکا کمی پایین‌تر است.

ملکه‌های لاین:

ملکه‌های تلقیح‌مصنوعی شده هستند که معمولاً در سه گروه ۳۰ عددی مورد بررسی قرار می‌گیرند. فاکتورهایی که برای این ملکه‌ها در نظر گرفته می‌شود: انتقال صفات خود به نسل‌های بعد ،عسل‌آوری ،سطح آرامش، جمعیت و نوزادآوری است. این ملکه‌ها معمولاً در پایان سال قبل تولید شده‌اند و بعد از تست عسل‌آوری و زمستان گذرانی خود ملکه ها و دختر های این ملکه‌ها در مرداد و شهریور سال بعد به فروش می‌رسند. حفظ این ملکه‌ها به لحاظ تخم‌ریزی باعث بالا رفتن طول عمر و استفاده بیشتر از این ملکه ها می‌شود.

ملکه های تلقیح مصنوعی:

ملکه‌های تلقیح‌شده همگی از ابتدای تولد تا زمان تخم‌ریزی در ایستگاه هزار کندو تولید می‌شوند همه ملکه‌های پیوندزده از لاین‌های خالص و اینبرید هستند. بعد از رسیدن سن بلوغ ملکه‌ها و نر‌های انتخاب شده، ملکه‌ها توسط متخصص مربوطه تلقیح می شوند. اکثر ملکه ها در زمانی کمتر از ۸۰ ثانیه تلقیح می شوند. بعد از معرفی به نوکلئوس‌ها شدت تخم‌ریزی این ملکه‌ها بررسی می‌شوند.
این ملکه‌ها بعد از دیدن اولین نسل متولد شده و مطمئن شدن به لحاظ خلوص فنوتیپ برای شما ارسال می شوند.
ملکه ها پلاک شده هستند و شناسنامه پدری و مادری دارند.

ملکه های باروری طبیعی:

همه ملکه های بارور که برای شما ارسال می‌شود از طریق شاخن به نوکلئوس‌ها معرفی می‌شوند و استرس معرفی تا حد امکان نوکلئوس‌ها حداقل دو قاب لانگستروت هستند که این مهم برای زمان جفتگیری و بعد از آن کمک زیادی به ذخیره اسپرم در اسپرماتکا ملکه می‌کند. جمعیت‌ها استاندارد هستند و در این نوکلئوس‌ها تغذیه دائماً کنترل می‌شود. ملکه‌های بارور بعد از تخم‌ریزی و تبدیل تخم‌ها به شفیره‌های سربسته شده برای شما ارسال می شود.
ملکه‌های بارور رنگ سال هستند و نیازی به علامت گذاری مجدد نیست.

ملکه باکره:

به ملکه هایی گفته می شود که تازه متولد شده اند و هنوز بارور نشده اند این ملکه ها در همان روز تولد یا یک روز بعد برای شما ارسال می شوند ملکه های باکره حدود سن بلوغ شان ۶ روز است بعد از ۶ روز ملکه اولین پرواز شناسایی را انجام می‌دهد و آماده می شود برای جفت گیری شرایط آب و هوایی، تغذیه و همچنین نحوه معرفی ملکه های باکره تاثیر مستقیم بر روی کیفیت بارور شدن ملکه ها دارد. همه ملکه های تولید شده به روش استارتر و فینیشر تولید می‌شوند و در زمان تولید توجه زیادی به تغذیه کلنی ها می شود ملکه های باکره به صورت رندوم وزن کشی می شود تا سطح کیفیت تولید همیشه حفظ شود

نحوه معرفی ملکه به کلنی

باکره :

دو قاب جمعیت از کلنی مادری جدا کنید که یک قاب تخم سربسته و در حال تولد باشد قاب دوم ترجیحاً عسل باشد.

این دوقاب را سه روز یتیم نگه دارید و بعد از دریافت ملکه‌ها قفس ملکه را به مدت ۲۴ ساعت بین این دو قاب آویزان کنید و بعد از ۲۴ ساعت قسمت خمیر شیرین قفس را باز کنید و اجازه دهید زنبورها باخوردن خمیر شیرین ملکه را آزاد کنند.

یک روز بعد بازدید وجود ملکه را انجام‌دهید و پس از آن تا یک هفته درب کندو را باز نکنید.

نحوه معرفی ملکه بارور و تلقیحی :

دو قاب جمعیت از کلنی مادری جدا کنید که یک قاب تخم سربسته و در حال تولد باشد قاب دوم ترجیحاً عسل باشد.

این دوقاب را سه روز یتیم نگه دارید و بعد از دریافت ملکه روی قاب قفس فشاری نصب کنید و ملکه و جمعیت پرستار را زیر قفس فشاری بفرستید ، دقت کنید حجره‌های زیرقفسه حتماً باید شهد داشته باشند. بعد از یک هفته قفس را بردارید.