عکس ها

ملکه های تولیدی در ایستگاه هزار کندو 

435834766_236383

ملکه باروری طبیعی در ایستگاه هزار کندو

AI Queen9

ملکه بارور شده به روش تلقیح مصنوعی ایستگاه هزار کندو

AI Queen2

تلاقی ایتالیایی-کارنیکا

AI Queen1

ملکه بارور شده به روش تلقیح مصنوعی ایستگاه هزار کندو

AI Queen7

معرفی ملکه ی قفقازی به جمعیت بومی

AI Queen14

ملکه قفقازی تلقیح شده با اسپرم نرهای کارنیکا

ملکه تلقیحی کارنیکا

ملکه کارنیکا که به تازگی به روش تلقیح مصنوعی بارور شده است.

ملکه کارنیکا باروری طبیعی

ملکه کارنیکا بارور شده به روش طبیعی

Queen kandoche1

یک نمونه ملکه ی بارور شده و شماره گذاری شده کارنیکا

435824102_150636

ملکه بارور شده به روش تلقیح مصنوعی ایستگاه هزار کندو

435813907_235927

وزن کشی ملکه ها در اولین لحظات تولد و غربال گری

435812712_237960

وزن کشی ملکه ها در اولین لحظات تولد و غربال گری

Queen Weight1

وزن کشی ملکه ها در اولین لحظات تولد و غربال گری

مجموعه عکس 1

کیک گرده

تغذیه کلنی با کیک گرده بخصوص در ابتدای فصل کاری و پایان فصل کاری

قاب عسل

قاب عسل آماده ی برداشت از کندو دارای سطح وسیع و سربسته شده می باشد

سلول های ملکه

سلول های سر بسته شده ی پرورش ملکه

جمعیت کارنیکا

برای افزایش تولید،حداکثر جمعیت زنبوران چرارو در زمان اوج شهد باشند.جمعیت کارنیکا

چند ملکه ای

سیستم چند ملکه ای تولید سریع و یکدست قاب های تخم در هر روز

تخم و لارو

تخم های 1 تا 3 روزه و لاروهای غوطه ور در ژله رویال

IMG_20171123_230814_046

سطح تخم ریزی کامل نشان دهنده ی کیفیت ملکه

bee bread1

سلول های پر شده از گرده گل

AI Queen4

متولد شدن نتاج(نوزادان) بعد از 21 روز از شروع تخم ریزی

IMG_20171123_231555_845

سلول های سربسته ی نر از کندوهای منتخب پدری

Frame3

لاین های خاص بهگزینی شده در هزارکندو

کندوهای کف باز1

استفاده از کندو های کف باز افزایش بهره وری و کاهش تلفات

IMG_20171202_164830_805-min

کارگران در ورودی کندو

IMG_20170519_113528-min

تنوع گرده ذخیره شده در سلول ها

زنبوران نر

وجود زنبوران نر با کیفیت و سالم لازمه ی باروری با کیفیت ملکه باکره

دستگاه تلقیح مصنوعی

IMG_20171202_164838_378-min

دستگاه تلقیح مصنوعی ایرانی(عطائیان)

IMG_20171202_164832_402-min

اسپرم جمع آوری شده در مخزن سرنگ

IMG_20171202_164835_764-min

اسپرم جمع آوری شده در مخزن سرنگ 2فیلم ها

در صورت عدم نمایش در مرورگر chrome از FireFox استفاده نمایید.

بازدید از کندو کارنیکا

کندوهای کف باز در زمستان گذرانی 

برگشت ملکه بعد از پرواز شناسایی قبل از جفت گیری