جهت ارتباط با ما می توانید از فرم پایین برگه استفاده کنید.

نشانی شرکت تعاونی:همدان،بلوار ارم  تلفن تماس 38380533-081

2217 111 0918  آقای هنری (مدیر عامل)

نشانی دفتر ایستگاه پرورش ملکه:ملایر،بلوار هفتم تیر خیابان پاسداران پلاک 27317    

7974 674 0918 آقای بیات (مشاور اطلاعات فنی)

1283 352 0918 آقای سلطانی( مدیر سایت)

 
 

تماس با ما
لطفا اطلاعات تماس و متن پیام را کامل کنید