جهت ارتباط با ما می توانید از فرم پایین برگه استفاده کنید.

نشانی دفتر ایستگاه پرورش ملکه:ملایر،بلوار هفتم تیر خیابان پاسداران پلاک 27317    

آقای مهندس بیات (مدیر بخش فروشگاه زنبورداری و ملکه) 7974 674 0918

آقای قاسمی (مسئول فروشگاه عسل) 8246 765 0936

 
 

تماس با ما
لطفا اطلاعات تماس و متن پیام را کامل کنید