ردیف
نام مورد آزمایش
قیمت به ریال
1
ساکارز660,000
2
نسبت فروکتوز به گلوکزf/g760,000
3
ساکارز و نسبت f/g900,000
4
رطوبت150,000
5
ph200,000
6
اسیدیته200,000
7
دیاستاز150,000
8
مواد معدنی و خاکستر170,000
9
هدایت الکتریکی170,000
10
مواد جامد غیر محلول300,000
11
پرولین750,000
12
HMF820,000
13
پلاریزاسیون300,000
آزمون جامع4,110,000
همه ی موارد غیر از موارد 10و11و122,240,000
 

لطفا نمونه ها را به نشانی زیر ارسال بفرمایید

همدان،بلوار ارم،کوچه ی عسل،پلاک23 شرکت تعاونی زنبورداران حرفه ای عسل نیروی همدان

081-38380533